Link Tìm kiếm Menu Mở rộng Tài liệu

Danh sách đọc

Muốn đọc

 • Hai số phận - Jeffrey Archer

Đang đọc

Đã đọc

 • Đắc nhân tâm
  • Sách khá hay và triết lí
  • Áp dụng thì hơi khó :(
 • Around the world in eighty days
  • Nghe audio book có transcript để luyện tiếng Anh là chính :v
  • Đoạn đầu khá thần bí nhưng về sau không quá là đặc sắc @@

Lên đầu trang

Sống như một đóa hoa!